AVN Opleidingen

AVN Opleidingen

AVN Opleidingen is gespecialiseerd in het opleiden van volwassenen in handhaving, toezicht en veiligheid. AVN Opleidingen is de onderwijstak van Algehele veiligheidszorg Nederland.
Opleiden doen we op twee manieren; het AVN College voor verschillende erkende MBO opleidingen in BBL variant. En Opleidinggevend.nl voor onder andere de modules Permanente her- en bijscholing BOA en diverse losse cursussen en trainingen.

AVN College

Erkende MBO-opleiding, CREBO geaccrediteerd

AVN College - is een opleidingsinstituut voor buitengewoon opsporingsambtenaren.

Alle opleidingen bij het AVN College zijn BBL-variant en ontwikkeld voor volwassenen. Daardoor zijn lessen interactief en kunnen opleidingen gecombineerd worden met werken.

Het AVN College staat voor maatwerk. Met als doel: volwassenen zich laten ontwikkelen om als betrouwbare, actieve en sociale handhavers en toezichthouders bij te dragen aan een veilige samenleving.

Wij bieden de volgende erkende MBO-opleidingen aan:

 • MBO 2 Medewerker Toezicht en Veiligheid
 • MBO 3 Handhaver Toezicht en Veiligheid

Klik op de onderstaande button voor meer informatie over onze MBO-opleidingen

Opleidinggevend.nl

Permanente her- en bijscholing met losse cursussen.

Opleidinggevend.nl - Korte opleidingen, trainingen en cursussen die aansluiten bij uw behoefte.

Onze opleidingen en cursussen zijn ontwikkeld voor volwassen Handhavers en Toezichthouders. Door het gebruik van praktijkvoorbeelden en het inspelen op actualiteiten zijn onze trainingen en cursussen doeltreffend, deskundig en effectief.

Wij verzorgen naast de modules van de Permanente Her- en bijscholing onder andere de volgende cursussen:

 • Cursus Ondermijning
 • Toezichthouder Drank- en Horecawet
 • Bestuursrechtelijk handhaven
 • Wijkgericht werken
 • Verkeersregelend optreden
 • Omgaan met jeugd
 • Communicatie voor Boa's
 • Verdieping Proces Verbaal
 • Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Boa (RTGB)

Opleidingsprogramma Ondermijning

Het thema “Ondermijning” is de laatste jaren steeds hoger op de bestuurlijke agenda komen te staan.
Om het complexe vraagstuk ondermijning integraal en multidisciplinair aan te pakken is het als eerste van belang dat betrokken partijen en hun medewerkers ondermijning (h)erkennen. Daarnaast moet duidelijk zijn wie welke rol heeft bij de aanpak van ondermijning en welke instrumenten en competenties nodig zijn om in gezamenlijkheid adequaat op te treden en een “vuist te maken” tegen Ondermijning.
AVN Opleidingen heeft in samenwerking met het werkveld een opleidingsprogramma ontwikkeld dat instanties kan helpen ondermijning te herkennen, te onderzoeken en aan te pakken.

Dit programma bestaat uit een gereedschapskist vol vaardighedenstrainingen die zijn gericht op het signaleren en onderzoeken van ondermijning, het opzetten en uitvoeren van beleid rondom ondermijning en het organiseren van samenwerking met zowel overheidsorganisaties als maatschappelijke organisaties.

een uitgebreide beschrijving vind je hier: Opleidingsprogramma Ondermijning AVN.pdf